Sveriges elområden

Sveriges elprisområden – allt du behöver veta! Vad är elprisområden? Elprisområden är geografiska områden inom Sverige där elpriserna kan skilja sig åt. Det innebär att du som konsument kan betala olika mycket för el beroende på var i landet du bor. Elprisområdena infördes för att skapa en bättre balans mellan produktion och förbrukning av el

Sveriges djupaste sjö

Sveriges djupaste sjö är Hornavan, som ligger i Lappland i Norrbottens län. Hornavan är en vacker sjö omgiven av skog och berg, och är en populär destination för fiske, vandring och andra friluftsaktiviteter. Hornavan sträcker sig över en yta av 228 kvadratkilometer och är 221 meter djup på det djupaste stället. Sjön är också känd

Sveriges nationaldag

Sveriges nationaldag inträffar den 6 juni varje år. Men det var först år 1983 som dagen fick en officiell status som nationaldag. Innan det var 6 juni endast en flaggdag. Anledningen till Sveriges nationaldag är firandet av att Gustav Vasa valdes som kung i Sverige år 1523. För att se alla världens länder och deras

Sveriges BNP

Sveriges BNP, eller Bruttonationalprodukt, uppgick år 2016 till 4375 miljarder kronor (SEK). Man kan säga att BNP är värdet på alla tjänster och varor som produceras i landet under en viss tid. USA har ungefär en 36 gånger så stor BNP som Sverige.