Kategori: Ekonomi

Sveriges elområden

Sveriges elprisområden – allt du behöver veta! Vad är elprisområden? Elprisområden är geografiska områden inom Sverige där elpriserna kan skilja sig åt. Det innebär att du som konsument kan betala olika mycket för el beroende på var i landet du bor. Elprisområdena infördes för att skapa en bättre balans mellan produktion och förbrukning av el

Sveriges BNP

Sveriges BNP, eller Bruttonationalprodukt, uppgick år 2016 till 4375 miljarder kronor (SEK). Man kan säga att BNP är värdet på alla tjänster och varor som produceras i landet under en viss tid. USA har ungefär en 36 gånger så stor BNP som Sverige.