Sveriges längd, i kilometer, är från Treriksröset i norr ner till Smygehuk i söder totalt omkring 1572 km. Det är alltså runt 157 mil.