Författare: Sverigeshost

Sveriges nationaldag

Sveriges nationaldag inträffar den 6 juni varje år. Men det var först år 1983 som dagen fick en officiell status som nationaldag. Innan det var 6 juni endast en flaggdag. Anledningen till Sveriges nationaldag är firandet av att Gustav Vasa valdes som kung i Sverige år 1523. För att se alla världens länder och deras

Sveriges BNP

Sveriges BNP, eller Bruttonationalprodukt, uppgick år 2016 till 4375 miljarder kronor (SEK). Man kan säga att BNP är värdet på alla tjänster och varor som produceras i landet under en viss tid. USA har ungefär en 36 gånger så stor BNP som Sverige.